2005. Beckenbauer

becken-personatges-obres

Beckenbauer llibre
BECKENBAUER versió 2005 – EDICIONS 62

CATALÀ
BECKENBAUER és una comèdia que gira al voltant de la pèrdua d’autoestima de dos homes davant el que creuen que és un excessiu alliberament de la dona. El protagonista, Sebas, descobreix, veient un programa de testimonis de la televisió, que la seva dona té un amant més jove que ell. És llavors quan en Sebas i el seu amic, en Joan, emprenen una croada contra el que creuen que fa que les dones es comportin de forma mesquina cap a ells, la telebasura (junk TV). Intentaran eliminar de la programació tota aquella televisió que els sembla nociva i miraran de recuperar l’orgull de ser homes, l’orgull de ser masculins. Per la seva banda, la Sara, la dona d’en Sebas, prepara la seva fugida cap una nova vida amb el seu amant. La Sara ja estava farta de conviure amb un home poc atent i interessat per la seva part femenina. És per això, que recomana revistes i productes de bellesa a la seva nova parella, en Fito, qui, per culpa d’una baixa capacitat d’iniciativa, accepta totes les propostes que li fa la Sara. En Sebas i en Joan, encegats pels fets, acaben segrestant a la presentadora del programa de testimonis, la Patricia. Un cop a casa d’en Sebas, truquen a la cadena de televisió on treballa la Patrícia per dir-los que, a canvi de l’alliberament d’aquesta, volen que treguin tots els programes de telebasura de la seva programació.

ESPAÑOL
BECKENBAUER es una comedia que gira en torno a la pérdida de autoestima de dos hombres ante lo que creen que es una excesiva liberación de la mujer . El protagonista, Sebas, descubre, viendo un programa de testimonios de la televisión, que su mujer tiene un amante más joven que él. Es entonces cuando Sebas y su amigo Juan emprenden una cruzada contra lo que creen que hace que las mujeres se comporten de forma mezquina hacia ellos, la telebasura. Intentarán eliminar de la programación toda aquella televisión que les parece nociva y tratarán de recuperar el orgullo de ser hombres, el orgullo de ser masculinos . Por su parte, Sara, la mujer de Sebas, prepara su fuga hacia una nueva vida con su amante. Sara ya estaba harta de convivir con un hombre poco atento e interesado por su parte femenina. Es por ello, que recomienda revistas y productos de belleza a su nueva pareja, Fito, quien, por culpa de una baja capacidad de iniciativa, acepta todas las propuestas que le hace Sara. Sebas y Joan, cegados por los hechos, terminan secuestrando a la presentadora del programa de testigos, Patricia. Ya en casa de Sebas, llaman a la cadena de televisión donde trabaja Patricia para decirles que, a cambio de la liberación de ésta, quieren que quiten todos los programas de telebasura de su programación.BECKENBAUER de Jordi Casanovas ESPAÑOL  (Solicitar archivo por email.)

BECKENBAUER de Jordi Casanovas versió 2013. CATALÀ  (Sol·licitar arxiu per email.)