PREMIS / AWARDS

CATALÀ / ESPAÑOL / ENGLISH

CATALÀ

2016
Premi Butaca al millor text teatral per VILAFRANCA.

2015
Nominació Premis Butaca a millor text teatral per IDIOTA

2013
Premi Tendències del diari El Mundo 2013 al creador emergent.

2012
Premi Ciutat de Barcelona de Teatre 2012 Jordi Casanovas, autor i director de l’obra PÀTRIA. Per la seva tasca com a dramaturg i dinamitzador de l’autoria catalana mitjançant la SalaFlyHard.

Nominació Premis Butaca a millor text teatral per PÀTRIA

2011
Premi Butaca al millor text teatral per UNA HISTÒRIA CATALANA.
Nominació Premis Butaca a millor text teatral per SOPAR AMB BATALLA.

2010
Premi Time Out Barcelona a la millor obra per UN HOME AMB ULLERES DE PASTA.

2009
Premi Butaca al millor text teatral per LA REVOLUCIÓ.

2007
Premis Crítica Barcelona. Revelació temporada 2006/07 Trilogia: WOLFENSTEIN, TETRIS, CITY/SIMCITY.
Premi de la crítica Serra D’or al millor text teatral. Trilogia:  WOLFENSTEIN, TETRIS, CITY/SIMCITY.
Nominacions pels premis Max per: TETRIS i CITY/SIMCITY.
Nominació Premis Butaca a millor text teatral per Trilogia:  WOLFENSTEIN, TETRIS, CITY/SIMCITY.

2006
Premi «Eduard Escalante» Ciutat de València per ESTRALLS.

2005
Premi Ciutat D’Alcoi per BECKENBAUER.
Premio Marqués de Bradomín per ANDORRA.

2002
Premi Internacional AIET de Teatre Universitari «Josep Robrenyo», 2002 per LES MILLORS OCASIONS.

——————–

ESPAÑOL

2016
Premi Butaca al mejor texto teatral por VILAFRANCA.

2013
Premio Tendències del diario El Mundo 2013 al creador emergente.

2012
Premio Ciudad de Barcelona de Teatro 2012 Jordi Casanovas, autor y director de la obra PATRIA. Por su labor como dramaturgo y dinamizador de la autoría catalana mediante la SalaFlyHard.

2011
Premio Butaca al mejor texto teatral para UNA HISTORIA CATALANA.
Nominación Premios Butaca a mejor texto teatral para CENA CON BATALLA.

2010
Premio Time Out Barcelona a la mejor obra por UN HOMBRE CON GAFAS DE PASTA.

2009
Premio Butaca al mejor texto teatral por LA REVOLUCIÓN.

2007
Premios Crítica Barcelona. Revelación temporada 2006/07 Trilogía: WOLFENSTEIN, TETRIS, CITY / SIMCITY.
Premio de la crítica Serra D’or al mejor texto teatral. Trilogía: WOLFENSTEIN, TETRIS, CITY / SIMCITY.
Nominaciones para los premios Max por: TETRIS y CITY / SIMCITY.

2006
Premio «Eduard Escalante» Ciudad de Valencia para ESTRALLS.

2005
Premio Ciudad De Alcoy por BECKENBAUER.
Premio Marqués de Bradomín para ANDORRA.

2002
Premio Internacional AIET de Teatro Universitario «José Robrenyo», 2002 por LAS MEJORES OCASIONES.

———–

ENGLISH

2016
Butaca award for the best new play for VILAFRANCA.

2013
Tendències award from diario El Mundo 2013 to the emerging artist.

2012
Barcelona City Award Theatre to Jordi Casanovas 2012, author and director of the play PÀTRIA (HOMELAND). For his work as a playwright, author and promoter of Catalan by SalaFlyHard.

2011
Butaca Award for best new play for UNA HISTÒRIA CATALANA (A CATALAN STORY).
Butaca Awards nomination for best new play for SOPAR AMB BATALLA (DINNER WITH BATTLE).

2010
Time Out Barcelona Prize for the best work for UN HOME AMB ULLERES DE PASTA (A MAN WITH HORN-RIMMED GLASSES).

2009
Butaca Theatre Award for best new play for LA REVOLUCIÓ (THE REVOLUTION).

2007
Barcelona Critics Awards. Revelation 2006/07 Trilogy: WOLFESNTEIN, TETRIS, CITY / SIMCITY.
Critics Award for Serra d’Or best new play. Trilogy: WOLFESNTEIN, TETRIS, CITY / SIMCITY.
Nominations for Max Awards SGAE: TETRIS and CITY / SIMCITY.

2006
«Eduardo Escalante» Award.  City of Valencia ESTRALLS. (DAMAGES)

2005
Prize Alcoy by BECKENBAUER.
Prize Marqués de Bradomín for ANDORRA.

2002
AIET International Award University Theater «Josep Robrenyo» 2002 LES MILLORS OCASIONS (THE BEST TIMES).

Web construida con WordPress.com.