Estralls. 2003

Drama épico.
9 P
3 F / 6 M

Premi Ciutat de València Josep Escalante 2006


En un conflicte bèl·lic indefinit s’entrecreuen les històries i les vides de nou personatges que encaren els estralls de la guerra com poden. Explicades amb una narració no lineal, l’espectador i el lector hauran d’anar encaixant totes les peces per configurar la història dels protagonistes. 

ESTRALLS és una paràbola sobre la capacitat anorreadora de qualsevol guerra, a més d’una reflexió sobre la identitat pròpia, sobre quins factors i elements determinen el desenvolupament de la personalitat de l’individu.

En un conflicto bélico indefinido se entrecruzan las historias y las vidas de nueve personajes que encaran los estragos de la guerra como pueden. Explicadas con una narración no lineal, el espectador y el lector deberán ir encajando todas las piezas para configurar la historia de los protagonistas.

ESTRAGOS es una parábola sobre la capacidad aniquiladora de cualquier guerra, además de una reflexión sobre la identidad propia, sobre qué factores y elementos determinan el desarrollo de la personalidad del individuo.
Web construida con WordPress.com.