tesum-personatges-obres

CATALÀ
L’Anna i l’Àlex es troben en una cafeteria en una tarda qualsevol com han fet tantes vegades durants aquests últims tres anys. Però l’Anna avui vol tallar amb l’Àlex i vol aconseguir que no sigui traumàtic. Ells que va arribar a crear una associació contra tot, que odiaven a tothom, ara hauran de fer un gran esforç per comprendre que tot s’ha acabat.

ESPAÑOL
Anna y Alex se encuentran en una cafetería  una tarde cualquiera como han hecho tantas veces durante estos últimos tres años. Pero Anna hoy quiere cortar con Alex y quiere conseguir que no sea traumático. Ellos que llegaron a crear una asociación contra todo, que odiaban a todos, ahora tendrán que hacer un gran esfuerzo para comprender que todo se ha terminado.


 


TOT EM SEMBLA UNA MERDA en català          (sol·licitar l’arxiu de text per mail)

EVERYTHING SUCKS in english         (request the text by mail)